Definicje

Definicje

Bioenergia

Energia biologiczna wytwarzana w organizmie żywym.

Naturalna energia człowieka i organizmów żywych mająca uzdrawiać.

Słownik „100 tysięcy potrzebnych słów” – Wydawnictwo PWN, 2008r.

 

Bioenergoterapia

Metoda lecznicza medycyny niekonwencjonalnej, polegająca na oddziaływaniu na chorego energią biologiczną terapeuty.

Encyklopedia PWN A-Z – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008r.

Encyklopedia popularna PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011r

 

Uzdrawianie polegające na oddziaływaniu na chory organizm energią biologiczną terapeuty.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008r.

 

Rodzaj medycyny alternatywnej; leczenie energią biologiczną poprzez dotyk lub na odległość.

Popularny słownik wyrazów obcych – Leszek B. Jawor, PWH „ARTI”, 2013r.

 

Forma medycyny alternatywnej: leczenie chorób, zwłaszcza neurologicznych, energią biologiczną emanowaną przez niektóre osoby.

Ilustrowana encyklopedia powszechna A-Z – Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011r.

 

Bioenergoterapeuta

Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływu bioenergii w organizmie, oczyszcza bioenergetycznie oraz zasila strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu, wzmocnienia układu odpornościowego i przyspieszenia procesów regeneracji organizmu.

Klasyfikacja zawodów i specjalności – Opis zawodu wg psz.praca.gov.pl, stan na 30.01.2014r.

 

Zawód bioenergoterapeuty wpisany jest do rejestru klasyfikacji zawodów i specjalności: kod 323002
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 1268). Przed zmianą rozporządzenia zawód ten posiadał kod 514401.
 

Czy wiesz, że…

Serce człowieka rozwija się niemal od momentu poczęcia płodu i jest pierwszym organem wewnętrznym, jaki powstaje.

Więcej informacji...